רח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה תצהיר פרסום על גבי שלט (מסמכים)