שכונת חוטר ב' הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)