אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)