אזוור תעשיה דרומי מס' 4 אשדוד תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1 (תשריט התכנית)