מסילת ברזל ראשונים ענבה תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2 (תשריט התכנית)