מסילת ברזל ראשונים ענבה תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון11 (תשריט התכנית)