שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)