כיכר הזאבים, מגרשדים 56-61 תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)