מתאר בצת תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)