מושב זרעית - שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי. הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)