מושב זרעית - שינוי יעוד קרקע ממגורים מיוחד למגורים בישוב כפרי. תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)