קיבוץ נחשונים ? גן ארועים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)