שינוי יעוד חטיבת קרקע בצפון קלנסואה מחקלאי למגורים,תוך יעוד שטחים למבני ציבור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)