תוספת זכויות בניה במעלה הארגמן 31, אבן יהודה. הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)