תוספת זכויות בניה במעלה הארגמן 31, אבן יהודה. תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)