תוספת שטח למגורים, במערב סכנין, סכנין הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)