שינוי תוואי דרכים מס' 39 - ו 35 סכנין הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)