שינוי יעוד ממסחר למגורים א' שכונת נווה נוי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)