גבעה 106 אילת הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)