גבעה 106 אילת תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)