מגרש 230 משעול אלון 6 שחמון רובע 4 אילת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)