שמורת טבע טרשי, צפת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)