ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה מס' 2011005 מתאריך 14-07-2011