מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)