מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות נספח כללי/אחר (נספחים)