שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)