שינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)