קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)