ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2005007 מתאריך 25-07-2005