ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2007004 מתאריך 04-06-2007