מתחם תעסוקה ותיירות בכניסה לריינה תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)