שנוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים, אבירים הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום (הוראות התכנית)