שנוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים, אבירים תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום (תשריט התכנית)