מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 302 מתאריך 16-05-2005