ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 80 מתאריך 06-07-2010