הרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)