הרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)