תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)