שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)