שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)