קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)