קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)