קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה". תקנון מוקלד (נספחים)