בית עמותת "שבילים" תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)