בית עמותת "שבילים" הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)