שינוי יעוד שטח - מסילת ציון. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)