מחצבת שפיר בנחל עציונה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)