יעוד שטח למתקני טהול למי שופכין בדרך עין כרם- צובא. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)