תכנון פתוח האזור למטרת הקמת שכונת מגורים - קרית יערים. תקנון מוקלד (נספחים)