שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים תקנון מוקלד (נספחים)